Skip to main content
Garanti

Opdateret 06-12-2022

GARANTI

Vi står altid på mål for det gode danske håndværk, der gennem generationer har ført vores forretning fra et lille kælderlokale i Herlev til en virksomhed med eksport over hele verden. En succes, der til dels skyldes at vi altid stiller de højeste krav til vores eget arbejde, når vi designer og udvikler nye produkter.

Derfor er det også med stolthed at vi introducerer livstidsgaranti på alle profiler, glidere og øvrigt tilbehør, der bærer vores SUSTAIN™ mærkning.

Foruden at minimere vores egen påvirkning af kloden ved produktionen af vores produkter, er høj kvalitet og lang levetid én af de bedste måder hvorpå vi kan være med til at sætte et positivt aftryk.

Øvrige skinner og tilbehør vil fortsætte med 7 års garanti,
mens decostænger har 2 års garanti.

GARANTIBESTEMMELSER
Stilling yder følgende garanti på produktionsfejl, der medfører nedsat funktionalitet.

SUSTAIN™ mærkede profiler, glidere og tilbehør
Livstidsgaranti

Skinner, glidere og tilbehør uden SUSTAIN™ mærkning
7 års garanti

Motorer og fjernbetjeninger
5 års garanti

Decostænger & skinner (herunder HORISONT)
2 års garanti

Speciallakering
2 års garanti

GARANTIEN DÆKKER
Ombytning af de(n) defekte del(e) ved indlevering. Hvis et produkt går i stykker eller mod forventning ikke fungerer, repareres produktet uden beregning hos Stilling. Slutbruger skal altid kontakte forhandler, hvor varen er
købt. Forhandleren vil tage kontakt til Stilling for videre håndtering af reklamationen.

GARANTIEN DÆKKER IKKE

 • Udgifter til nedtagning eller geninstallering af produkter eller anlæg, i lofter, vægge eller andet.
 • Rejse og opholdsudgifter ifm. reparationen.
 • Fragtomkostninger ved ombytning/reparationer af dele eller
  hele skinner.
 • Alle følgeskader, herunder driftstab og produktansvar, udover hvad der følger af ufravigelige lovgivninger på leveringstidspunktet.
 • Skade eller reparationsudgifter eller andre udgifter påført tredje part.

ANSVARSFRASKRIVELSE
Stilling er ikke ansvarlig for fejl eller tab som er opstået ved følgende:

 • Fejlagtig montering af el og/eller brug af ikke-Stillingautoriserede el-dele.
 • Montering som ikke følger Stillings anvisninger eller god håndværksmæssig praksis.
 • Fejl eller skade som følge af eksterne påvirkninger, f.eks. ulykker, brand, el-forstyrrelser og overspænding.
 • Betjeningsfejl. Herunder omgjort justering ved forkert betjening.
 • Forkert rengøring. Brug kun milde rengøringsmidler og aldrig sulfo.
 • Slitage, naturlig ældning, støv og snavs i skinner, dele og motor.

Bemærk: Husk ved nedtagning af motorstænger at følge brugsanvisningen, så justeringen ikke forsvinder. Dette kan ødelægge anlægget.

PROCEDURER VED REKLAMATION
Al henvendelse skal gå gennem en autoriseret Stilling forhandler. Forhandleren vil vurdere, hvorledes reklamationen skal håndteres og bestille eventuelle fornødne reservedele hos Stilling.

Den del der reklameres over, skal indpakkes omhyggeligt og sendes til Stilling. Opgiv produkttype, modelnummer, samt serienummer og beskriv problemet. Opgiv fakturanummer og leveringsdato.

Stilling vil afsende det reparerede eller ombyttede produkt så hurtigt som muligt.

Venligst bemærk at vi har en tolerance på +/- 5 mm ved produktion af måltilpassede skinner.